Digital Strategi

En digital strategi har veldig mange likheter med en tradisjonell markedsplan. Den største og viktigste forskjellen er at her er hovedfokuset kun på de digitale flatene, og målene du setter deg gjenspeiler dette. Når målene er satt er det lettere å lage en arbeidsplan.

Det er ekstremt mange sosiale plattformer og verktøy der ute, og kundereisen kan oppfattes som veldig kompleks. Derfor er det viktig å ha en digital strategi med langsiktige mål som er forankret i visjonen til firmaet ditt, med kortsiktige mål som skal oppnås underveis i reisen.

Kontakt oss i dag for hjelp med digital strategi!