Facebook

Facebook er både verdens og Norges største sosiale plattform. Hele 3,5 millioner nordmenn har en Facebook profil, og 69% av den norske befolkningen bruker Facebook daglig.

Video tar stadig en større andel av innholdet på Facebook, og ved annonsering ser vi at video gjør det bedre enn bilder. Men det er flere ting som er viktig å gjøre for å lykkes med video på Facebook.

Kontakt oss i dag for hjelp med video på Facebook