Klipping

Redigeringen av en film består av tre deler; klipping, fargejustering og grafikk. Redigeringen av en film har mye å si for hvordan sluttresultatet blir. Her er det viktig å ta riktige valg når det kommer til lyd, musikk, farger, lys og format. Skal videoen på Snapchat eller skal den på Youtube? Det er stor forskjell på hvordan man klipper til de ulike kanalene.

Kontakt oss i dag for hjelp med klipping